X-Frame-Options: SAMEORIGIN

III Kosmetologiczny Kongres Naukowy – opinie

Małgorzata Daniel

III Kosmetologiczny Kongres Naukowy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka” był fantastycznym wydarzeniem naukowym w branży kosmetycznej. Merytorycznie doskonale przygotowane tematy, wybitni specjaliści, wspaniała atmosfera spowodowały, że w mojej ocenie był to jeden z najlepszych Kongresów Kosmetologicznych w tym roku.

Marzena Dobosz

Dziękuję Zarządowi Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna kosmetyka” za zorganizowanie doskonale przygotowanego merytorycznie III Kosmetologicznego Kongresu Naukowego. To wydarzenie zawsze skupia wybitnych wykładowców, ludzi związanych z branżą, kosmetyczki i kosmetologów, którzy swój zawód wykonują z rzetelnością i wielką pasją. Uczestnictwo w Kongresie dostarczyło mi dużej dawki pozytywnej energii i motywacji do działania.