X-Frame-Options: SAMEORIGIN

IV Sympozjum Naukowe – opinie

Dr inż. Małgorzata Kuśmierczyk Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego OSW

Sympozja naukowe organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka” to spotkania profesjonalistów dzielących się najbardziej aktualną wiedzą i doświadczeniami w tej dziedzinie. Jako przedstawicielka środowiska akademickiego dostrzegam głęboką potrzebę współpracy uczelni wyższej kształcącej na kierunku kosmetologia ze Stowarzyszeniem. Jest to ważny element wspomagający proces nauczania zawodu kosmetolog. Wyrażam zadowolenie, że w gronie nauczycieli Wydziału Zdrowia Publicznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego znajdują się osoby należące do Stowarzyszenia „Przyjazna Kosmetyka”.

Zarządowi gratuluję inicjatywy! Życzę dalszych sukcesów i liczę na owocną współpracę!

Małgorzata Czarnota właścicielka Ambasady Urody z Kalisza

W dniach 7 i 8 września uczestniczyłam w IV – tym już Sympozjum Naukowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”. Było to moje pierwsze Sympozjum, ale już teraz wiem, że na pewno nie ostatnie ! Szkolenie było bardzo intensywne (praktycznie całe dwa dni spędzone na sali wykładowej), bardzo zróżnicowane tematycznie (od merchandisingu – o istnieniu którego dowiedziałam się właśnie na szkoleniu, poprzez marketing, nowoczesne metody walki z trądzikiem, rewitalizację organizmu, trendy w chirurgii plastycznej po wypalenie zawodowe ). Pomimo intensywności szkolenia odczuwam pewien niedosyt w kwestiach szczególnie mnie interesujących, ale rozumiem, że w trakcie godzinnego wykładu nie sposób omówić wszystkiego. Dlatego z niecierpliwością oczekuję na następne Sympozjum.

Koleżankom ze Stowarzyszenia dziękuję za taką inicjatywę.

Julita Stepień właścicielka gabinetu Lumiere z Kielc

Stworzenie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Kosmetologii ” Przyjazna Kosmetyka” to duży sukces i to sukces przez duże ” S „. Kolejny już Kongres udowodnił, że impreza ta na stałe wpisała się w moje kalendarium ważnych wydarzeń związanych z branżą kosmetyczną. Przygotowanie merytoryczne jak i cała organizacja Kongresu świadczy o dużym zaangażowaniu organizatorów i wykładowców. Oczywiście niezwykle ważna okazała się również wzajemna wymiana doświadczeń między nami uczestnikami. Teraz nie pozostaje mi nic innego jak wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Więc do dzieła!

Małgorzata Świrska
Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w IV Sympozjum Kosmetologicznym organizowanym przez Stowarzyszenie „Przyjazna Kosmetyka”. Były to dwa intensywne dni, podczas których zdobyłam wiedzę często wykraczającą poza standardy kosmetologii. Zdałam sobie sprawę ile zagadnień może mieć wpływ na sprawne funkcjonowanie gabinetu i ile ciągle trzeba się uczyć, żeby sprostać oczekiwaniom klientów. Aby oferować wysoki poziom usług należy nieustanne doszkalać się, a taką właśnie możliwość dają spotkania organizowane przez Stowarzyszenie, które kolejny raz dowiodło o swoim profesjonalizmie. Dopełnieniem wiedzy okazała się również wymiana doświadczeń na forum dyskusyjnym jak i w kuluarach. Już dziś mogę zadeklarować swoje uczestnictwo w kolejnych szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Bardzo Wam dziękuję.

Maciej Oppeln-Bronikowski Genactive Trade
Chciałbym zachęcić wszystkich, którzy do tej pory nie mięli okazji uczestniczenia w Sympozjach Naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie „Przyjazna Kosmetyka”, aby już dzisiaj wpisali sobie do kalendarza datę kolejnego spotkania. Szkolenie było przeprowadzone w pełni profesjonalnie, wszystkie wykłady bardzo praktyczne o czym świadczyły bardzo długie dyskusje w trakcie wykładów jak również w kuluarach. Już dzisiaj cieszę się na kolejne spotkania. Gratuluję organizatorom i życzę dalszych sukcesów.