List otwarty

[ podpisz naszą petycję ]

Szanowny Panie Prezydencie,
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kosmetyki i Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”, jako jeden z reprezentantów branży w której działa ok. 70.000 mikro-przedsiębiorstw kosmetycznych i fryzjerskich, przesyła na Pańskie ręce indeks problemów, których nie rozwiązuje przedstawiony wczoraj pakiet pomocowy i które w dalszym ciągu wymagają pilnego rozpatrzenia:

  1. Nasza branża od tygodnia nie pracuje. Jest to konsekwencja nie naszych decyzji, ale rezygnacji z naszych usług Klientów końcowych, którzy posłuchali apeli o pozostanie w domu. Także pracownicy w wielu przypadkach odmówili świadczenia pracy i pozostali w domu. W efekcie przychody gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich są zerowe i takie pozostaną do momentu ustąpienia epidemii. Przygotowujący ogłoszone wczoraj rozwiązania pakietu osłonowego wyraźnie nie zdają sobie sprawy z tego faktu. Nie możemy więc, jako pracodawcy wypłacić pracownikom 40% średniej krajowe. Jako mikro-przedsiębiorstwa nie mamy żadnych rezerw finansowych. Jedyną perspektywą dla nas jest rozstanie z pracownikami.
  2. Prolongowanie opłaty składek ZUS nie jest żadnym rozwiązaniem dla tych, którzy nie mają możliwości wypracowania jakichkolwiek przychodów. To tylko przesunięcie w czasie upadłości wszystkich małych (1- lub 2-5 osobowych) firm. Składki ZUS za okres epidemii powinny być umorzone, o co apelujemy.
  3. Ogłoszone wczoraj rządowe 40% średniej krajowej daje kwotę około 2.000 zł, która jest dalece niewystarczająca w przypadku osób wynajmujących mieszkania, zwłaszcza w wielkich miastach. Także dla samotnych matek.
  4. Przedstawione rozwiązania są dalece zbiurokratyzowane, a w obecnej sytuacji powinny być jak najprostsze. Nasza branża jest w blisko 100% kobieca. Ponosząc odpowiedzialność nie tylko za swój mini-biznes, ale i za bieżące funkcjonowanie rodziny nie będziemy w stanie spełnić wymogów formalnych, o jakich wczoraj przedstawiciele Rządu mówili. Apelujemy o proste procedury.
  5. Jako branża kobieca, w której jest wiele matek, oczekujemy szybszych decyzji związanych z wszelkimi szkolnymi egzaminami i terminami. Obecna sytuacja i jej konsekwencje będą wymagały od nas wielu nowych czynności (wszelkie wnioski do różnych instytucji) i aby temu wszystkiemu sprostać, spodziewamy się jak najszybszego wyjaśnienia problemów szkolnych naszych dzieci.
  6. Dziękujemy za możliwość prolongaty spłat kredytów i leasingów, bez której nasza branża nie miałaby najmniejszych szans na przetrwanie.

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia „Przyjazna Kosmetyka”