X-Frame-Options: SAMEORIGIN

17-10-2011: Mikronakłuwania

17 października 2011  o godzinie 11 w Toruniu odbędzie się szkolenie z mikronakłuwań.

Szkolenie przeprowadzi dr Artur Markowski.

Koszt szkolenia 260 zł!

Szkolenie WYŁĄCZNIE dla członków stowarzyszenia.

Ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność wpłat na konto Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii
„Przyjazna Kosmetyka”

ul. Piwonicka 4, 62-800 Kalisz

Bank BPH S.A. O/Toruń 84 10600076 0000320001403850

Z dopiskiem: szkolenie.