Oświadczenie w sprawie zabiegów estetycznych

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi bezprawnego wykonywania zabiegów przez kosmetologów, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka” zwraca uwagę, że należy jasno rozróżnić dwie kwestie:

1. Brak jest uregulowań prawnych określających, która grupa zawodowa formalnie może wykonywać wybrane zabiegi. Oznacza to, że nie ma zapisów określających zabiegi przypisane wyłącznie lekarzom (niekoniecznie tylko lekarzom medycyny estetycznej). Są tylko interpretacje wynikające z pokrewnych zapisów.

2. Przypadki wykonywania zabiegów niezgodnie z zasadami sztuki dotyczą w jednakowym stopniu zarówno lekarzy, jak i kosmetologów.

Skandaliczne praktyki zdarzają się we wszystkich zawodach, także lekarza. Błędów w sztuce lekarskiej jest coraz więcej, procesy są coraz głośniejsze. Nie powinny być jednak utożsamiane z całym środowiskiem.

Podkreślamy jednocześnie, że zdaniem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka” wstrzykiwanie botoksu, które m.in. stało się przyczyną dyskusji, powinno być wykonywane jedynie przez lekarza. Tylko lekarz jest w stanie w sposób legalny wejść w posiadanie botoksu lub wypisać odpowiednią receptę dla osoby, która chce z tego zabiegu skorzystać.

Do procederu wstrzykiwania botoksu przez kogokolwiek innego niż lekarz, należy odnosić się z całą surowością. Zwracamy jednak uwagę, że w procederze tym uczestniczy także część środowiska lekarskiego, wypisując i zaopatrując niektóre gabinety w botulinę, która jest produktem dostępnym wyłącznie na receptę.

Zwracamy także uwagę na fakt, że osoby nieuprawnione szkolone są właśnie przez lekarzy. W efekcie otrzymują certyfikaty utożsamiane niejednokrotnie z uprawnieniami.

Zapewniamy, że w zwalczaniu nielegalnego procederu środowisko lekarskie ma pełne poparcie zdecydowanej większości uczciwych i odpowiedzialnych kosmetologów. To nam, kosmetologom, zależy przede wszystkim na tym, by nasz zawód cieszył się zaufaniem społecznym.

Zwracamy raz jeszcze uwagę na brak uregulowań prawnych dotyczących wielu kwestii podnoszonych przez środowisko lekarskie. Zarzuty pod adresem kosmetologów wynikają niejednokrotnie z głęboko nieuprawnionej interpretacji wielu przypadkowo wybranych uregulowań – nie zawsze ustawowych.

Z przygotowywanej przez Stowarzyszenie kompleksowej analizy prawnej wynika, że zabiegi z zakresu nowoczesnej kosmetyki estetycznej, nie są zarezerwowane wyłącznie dla lekarzy, ponieważ nie mieszczą się w definicji świadczeń zdrowotnych. Również te, powierzchownie naruszające ciągłość tkanek, oraz zabiegi z użyciem laserów typu kosmetycznego czy estetycznego, które nie mają charakteru typowo leczniczego.

Należy zdecydowanie podkreślić, że nie chodzi o chirurgię plastyczną i korekty operacyjne.

Pragniemy z całą mocą podkreślić, że kosmetolodzy są merytorycznie przygotowani do wykonywania nowoczesnych zabiegów dermo-estetycznych, a zabiegi te nie są objęte prawnym zakazem ich wykonywania.

Pójście w ślad za przedstawioną przez lekarzy interpretacją przepisów, prowadziłoby do konstatacji, że wyłącznie lekarze powinni zajmować się przekłuwaniem uszu, piercingiem, tatuażem, czy usuwaniem nagniotków.

Takiego przekonania nie ma chyba nawet w środowisku lekarzy zajmujących się estetyką.

Należy też pamiętać, że zawód kosmetologa jest zawodem wymagającym solidnego wykształcenia. Powołany został do życia przez uniwersytety medyczne (bez określenia uprawnień po ukończeniu studiów) obejmuje szerokie spektrum przedmiotów w tym m. in. dermatologię, anatomię, fizjologię, histopatologię czy biochemię, z odbyciem obowiązkowych zajęć praktycznych.

Dbając o najwyższe standardy i jakość usług oferowanych przez kosmetologów oraz promując je – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka” wprowadziło Certyfikat Najwyższej Jakości Usług „Przyjazna Kosmetyka”.

Zarząd Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”
maj 2014