X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii
„Przyjazna Kosmetyka”

ul. Tylna 5, 87-300 Brodnica
tel. +48 790 790 124
Regon 301223342; NIP 6182110854
Dane KRS: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KOSMETOLOGII PRZYJAZNA KOSMETYKA

Bank BPH S.A. O/Toruń
84 10600076 0000320001403850

logo