Zarząd

Skład zarządu Stowarzyszenia „Przyjazna Kosmetyka”:

Beata Wątorowska – prezes
Grażyna Zych – wiceprezes
Dorota Markowska
– skarbnik
Artur Markowski – sekretarz – członek zarządu
Marcin Łyjak 
członek zarządu
Katarzyna Bołądź – członek zarządu
Małgorzata Daniel
– członek zarządu