X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Zarząd

Skład zarządu Stowarzyszenia „Przyjazna Kosmetyka”:

Beata Wątorowska – prezes
Katarzyna Bołądź – wiceprezes
Grażyna Zych – wiceprezes
Dorota Markowska – skarbnik – członek zarządu
Artur Markowski – sekretarz – członek zarządu
Katarzyna Nowacka – członek zarządu
Julita Stępień – członek zarządu