Ubezpieczenie OC dla branży kosmetycznej

Ubezpieczenie OC dla branży kosmetycznej

Firma Medlegalis sp. z o.o. przygotowała ofertę na specjalne pełne ubezpieczenie OC dedykowane Członkom Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”.

Dla kogo:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej gabinetów kosmetycznych i kosmetologicznych dedykowane jest dla wszystkich Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”.  W przypadku chęci skorzystania z ubezpieczenia OC przez osobę nie będącą członkiem Stowarzyszenia warunkiem wymagalnym jest złożenie deklaracji członkowskiej. Szczegóły z tym związane dostępne zjadą Państwo na naszej stronie WWW.

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje:

  1. OC zawodowe: podstawowe i zaawansowane zabiegi kosmetyczne, w tym takie zabiegi jak makijaż permanentny, mikrodermabrazja, mikronakłuwanie, lasery nieablacyjne czy karboksyterapia (pełna lista zabiegów w załączniku) z sumą gwarancyjną do 1 mln. złotych
  2. OC pracodawcy
    Definicja pracownika obejmuje osoby zatrudnione nie tylko na podstawie umowy o pracę lecz również za pracownika uważa się również praktykanta, wolontariusza, stażystę, pracownika tymczasowego, którym Ubezpieczony powierzył wykonywanie określonych czynności na jego rzecz i pod jego kierownictwem. Rozszerzono definicję „pracownika” również o osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli wykonują czynności wyłącznie dla danego gabinetu.
  3. Odpowiedzialność za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
  4. Odpowiedzialność za szkody na rzeczach ruchomych (sprzęt) użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
  5. Odpowiedzialności za szkody z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym HIV i WZW
  6. Refundacja kosztów pomocy prawnej

Rozszerzenie:
Ubezpieczenie OC można rozszerzyć o:
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego np. lekarze wykonujący konsultacje dermatologiczne, botox, wypełniacze, nici hialuronowe, osocze bogato płytkowe, voluma, lasery ablacyjne. Jeśli decydujemy się na taką opcję to składka zostaje powiększona o 20%.
W przypadku ubezpieczenia kilku podmiotów (jeden właściciel, różne firmy) – zniżka składki 10% od składki podstawowej.

Pełne informacje  o ubezpieczeniu otrzymali Państwo drogą mailową.

Wszystkie osoby zainteresowane zawarciem ubezpieczenia zapraszamy na stoisko MedLegalis na Kongresie LNE oraz na wykład Dyrektora Zarządzającego MedLegalis Grzegorza Maciaszka pt. „Nowe pełne ubezpieczenia OC dla gabinetów”, który odbędzie się w niedzielę 12 kwietnia 2015 r. o godz. 10.30 w sali Bratysława.

Dystrybucja ubezpieczenia rozpocznie się dnia 11 kwietnia 2015 roku podczas 31 Kongresu LNE w Krakowie. Również w tym czasie uruchomiony zostanie system zawierania ubezpieczeń on-line, z którego swobodnie będą mogły korzystać wszystkie osoby zainteresowane wykupieniem polisy.