Dołącz do nas

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić Deklarację członkowską.

Deklarację proszę przesłać na adres Stowarzyszenia (87-300 Brodnica ul. Tylna 5) lub w postaci elektronicznej na adres:

deklaracje@przyjaznakosmetyka.org

Zgodnie ze statutem decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Składka członkowska ustalona została w wysokości 300 zł / rok.
Składki członkowskie przeznaczone są na cele działalności statutowej i nie podlegają opodatkowaniu w związku z czym za wpłaty nie będą wystawiane rachunki, ani faktury VAT. Dowodami potwierdzającymi opłatę składki członkowskiej mogą być: wyciąg bankowy, dowód wpłaty KP itp.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”
87-300 Brodnica, ul. Tylna 5
tel. +48 790 790 124

Bank BPH S.A. O/Toruń
84 10600076 0000320001403850