Warunki certyfikacji

PROGRAM I WARUNKI CERTYFIKACJI GABINETÓW KOSMETYCZNYCH Przyjazna Kosmetyka

Zasady ogólne

 1. Certyfikat przyznawany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii Przyjazna Kosmetyka świadczy o najwyższej jakości usług kosmetycznych w gabinetach kosmetycznych w Polsce wg warunków i standardów wyznaczonych przez Stowarzyszenie Przyjazna Kosmetyka.
 2. W programie mogą brać udział gabinety, które posiadają stałą siedzibę, istnieją na rynku minimum 3 lata, wykonują usługi z zakresu
  kosmetyki estetycznej i kosmetologii.
 3. Certyfikat przyznawany jest jednorazowo. Po uzyskaniu certyfikatu jakość usług gabinetu będzie cyklicznie weryfikowana.
 4. Znak certyfikatu jest własnością Stowarzyszenia i podlega zwrotowi z chwilą utraty certyfikatu.
 5. Każda aplikacja oceniana jest indywidualnie przez komisję certyfikacyjną na podstawie zgłoszenia pisemnego lub elektronicznego w ciągu nie mniej niż 4 miesiące od zgłoszenia.
 6. Komisja certyfikacyjna składająca się z min 2 Członków Zarządu Stowarzyszenia przeprowadza proces certyfikacji podczas wizyty w gabinecie pretendującym do certyfikacji.
 7. Opłata za proces certyfikacji wynosi 2.200 zł (dwa tysiące dwieście złotych) i składają się na nią koszty certyfikatu, przeprowadzenia oceny
  gabinetu oraz cyklicznej weryfikacji.
  Przed rozpoczęciem procesu certyfikacje gabinet wpłaca 500 zł (pięćset złotych) bezzwrotnej zaliczki. Pozostała kwotę gabinet wpłaca po
  uzyskaniu pozytywnej opinii komisji certyfikacyjnej. W przypadku nie otrzymania Certyfikatu zaliczka nie podlega zwrotowi.

Podczas certyfikacji weryfikacji podlegają:

 1. Kwalifikacje pracowników, udokumentowane dyplomami ukończenia szkół zawodowych, średnich i studiów wyższych w kierunkach związanych z kosmetyką (kosmetologia, medycyna, kosmetyka, odnowa biologiczna z kosmetologią) oraz kursów specjalistycznych, szkoleń, warsztatów branżowych związanych z rozwojem działalności w gabinecie kosmetycznym
 2. Zakres oferty w działalności gabinetu- istotna w ocenie- kompleksowość świadczonych usług oparta na oferowaniu pełnej oferty zabiegowej takiej jak: zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało, zabiegi na dłonie, zabiegi na stopy, kosmetyka upiększająca. Uwzględniane są również gabinety specjalistyczne ukierunkowane na konkretny obszar działalności takie jak- laseroterapia, kosmetyka medyczna, kosmetyka upiększająca, pielęgnacja ciała, dłoni i stóp.
 3. Obszar sprzedaży detalicznej w gabinecie oferujący kosmetyki pielęgnacyjne, akcesoria i inne produkty do odsprzedaży dla klienta
 4. Jakość i różnorodność oferowanych zabiegów, widoczna profesjonalna i detaliczna marka wiodąca, wizualizacja marki
 5. Jakość świadczonych usług – oceniane są metody kontroli satysfakcji klienta, komunikacji z klientem, możliwość potwierdzania skuteczności
  zabiegów i satysfakcji klientów, własny wewnętrzny system szkoleń, rekomendacje, referencje i opinie klientów
 6. Wnętrze i wyposażenie gabinetu – odpowiednio przystosowane pomieszczenia zabiegowe, oddzielne pomieszczenie do zabiegów pedicure, kabina prysznicowa do zabiegów na ciało, recepcja lub część recepcyjna, poczekalnia dla klientów, strefa detaliczna- sprzedażowa,
  pomieszczenie socjalne, estetyka wnętrz składająca się na charakter wizualny gabinetu
 7. Strategia marketingowa – ocena materiałów i technik promocji gabinetu, reklama w ramach kampanii certyfikatu, wizualizacja kosmetycznych marek wiodących, wizualizacja marki gabinetu, strona internetowa, aktywność w mediach, materiały graficzne,
 8. Standardy higieniczne – w gabinetach zabiegowych oferujących pedicure, makijaż permanentny i inne zabiegi przerywające ciągłość skóry obowiązuje posiadanie własnego autoklawu do bieżącej sterylizacji narzędzi, stosowanie materiałów jednorazowego użytku, czystość, procedury mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi
 9. Wiedza i doświadczenie właściciela gabinetu (jeżeli wykonuje zabiegi kosmetyczne), wiedza i poziom komunikacji pracowników, poziom
  obsługi recepcji

Korzyści z posiadania Certyfikatu Przyjazna Kosmetyka

 1. prestiż
 2. satysfakcja
 3. reklama w ramach kampanii promocji Certyfikatu
 4. możliwość korzystania ze znaku graficznego Certyfikatu
 5. wymiana doświadczeń
 6. pomoc w kontroli i motywowaniu pracowników
 7. premie od marek współpracujących
 8. zniżki na szkolenia dla gabinetów certyfikowanych
 9. rekomendacja gabinetu na stronie Stowarzyszenia
 10. promocja na profilu społecznościowym Stowarzyszenia
 11. estetyczny i prestiżowy Certyfikat
 12. rekomendowanie gabinetu jako eksperta do kontaktu z mediami
 13. rekomendowanie gabinetu jako eksperta do badań nad kosmetykami

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w programie Certyfikacji Przyjazna Kosmetyka!