Protest kosmetologów

Protest kosmetologów

Drodzy!
Większość z Was już słyszała o spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Kosmetologii,
a także to, w jakim klimacie ono przebiegało…

Czytaliście zapewne projekt listy PROCEDUR (PSEUDO)MEDYCZNYCH, które Ministerstwo Zdrowia
wraz z głośną, bezpośrednio konkurencyjną częścią środowiska lekarskiego, przygotowuje
w celu niezasadnego przypisania lekarzom wyłącznych uprawień
do wykonywania większości zabiegów estetycznych w Polsce!

Bardzo duża część tych „procedur” to zabiegi o charakterze niemedycznym, które od lat, z powodzeniem,
w oparciu o głęboką wiedzę merytoryczną i w bezpieczny sposób oferujemy w gabinetach kosmetologicznych.

Aby wyrazić nasz ZDECYDOWANY SPRZECIW, w ramach Koalicji dla Bezpieczeństwa i Rozwoju Kosmetologii
przygotowaliśmy stanowisko merytoryczne, składające się z 15 najważniejszych punktów.

Pismo to Koalicja przekazała na ręce Pani Przewodniczącej Zespołu Parlamentarnego
oraz wysłała do KILKUNASTU KLUCZOWYCH INSTYTUCJI.

Po co to wszystko robimy?

Nagłaśniamy szeroko całą sprawę, w tym również jednoznacznie dyskryminujący sposób obchodzenia się
przez pewne środowiska i niektóre organy publiczne z wielotysięczną grupą zawodową kosmetologów, ignorowanie
naszych podstawowych praw, liczne przekłamania, działania mogące mieć znamiona nieuczciwej konkurencji
(np. wpływanie na ograniczenie kosmetologom dostępu do urządzeń, produktów, blokowanie dostępu do
szkoleń, a nawet próby okrojenia programu studiów kosmetologicznych).

Chcemy, by te wszystkie nieuprawnione poczynania w końcu ujrzały światło dzienne
i stały się przedmiotem debaty publicznej.

Inicjatywy – konfrontacyjnie nastawionej – części lekarzy, zajmujących się
tzw. „medycyną estetyczną”, która w sensie prawnym nie jest uregulowana,
nie są w rzeczywistości ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta,
a mają za zadanie zapewnić na rynku estetyki monopol tylko jednej grupie zawodowej.
Dajemy Wam gotowe argumenty, zawarte w załączonym piśmie i zachęcamy, byście udali się z nim do biur
poselskich, senatorskich, organów samorządu terytorialnego oraz gospodarczego
– i starali się ze wszystkich sił zainteresować decydentów
sprawą ochrony przyszłości zawodu oraz miejsc pracy kosmetologów.

Należy przekonywać, że jednostronnie oraz arbitralnie proponowane rozwiązania
będą miały szerokie i dotkliwe skutki zarówno gospodarcze, jak i społeczne.
Uderzą one nie tylko w kosmetologów, prowadząc do likwidacji zawodu,
ale będą miały poważne konsekwencje dla budżetu państwa,
zwiększenia bezrobocia oraz znacznie uszczuplą ilość lekarzy w Służbie Zdrowia.

Prosimy, zapoznajcie się uważnie z treścią pisma! Opiszcie nam swoje przemyślenia:
co wg Was powinniśmy jeszcze ująć w dalszej argumentacji oraz działaniach
(które zdecydowanie planujemy i będziemy kontynuować), a także, które wątki rozbudować
(WAŻNE: sugestie WYSYŁAJCIE w wiadomościach PRIV, a nie w komentarzach).

NAGŁOŚNIENIE SPRAWY JEST SZANSĄ NA ZATRZYMANIE JEDNOSTRONNYCH,
KRZYWDZĄCYCH NASZE ŚRODOWISKO PRAC
ORAZ REALNE WŁĄCZENIE NAS DO DEBATY
O KOMPLEKSOWEJ REGULACJI I PRZYSZŁOŚCI NASZEGO ZAWODU.

KOSMETOLODZY, NIC O NAS BEZ NAS!

[ pobierz ] pismo w formacie PDF!