„Przed” i „Po”

„Przed” i „Po”

Jesteśmy (Koalicja Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii) po wysłuchaniu publicznym w Sejmie RP w sprawie Ustawy o zawodzie kosmetologa. To jakby nasz kolejny malutki sukces.

„Przed”

Kiedy jako „Przyjazna Kosmetyka” stawialiśmy pierwsze kroki na drodze walki o nasz zawód, spotykaliśmy się – z bardzo otwartym na nasze sprawy- Ministerstwem Rozwoju oraz z przedstawicielami Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. „PK” starała się zainteresować naszym problemem, kontaktując się z różnymi posłami, co czasami skutkowało składaniem interpelacji poselskich. Doszliśmy do wniosku, że bez skonsolidowania wszystkich reprezentantów naszego środowiska, same nie reprezentujemy całego naszego środowiska zawodowego. Wystąpiłyśmy z inicjatywą w tej sprawie i powołaliśmy Koalicję Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii. Dalej pracowaliśmy już z Krajową Izbą Kosmetologów oraz Krajową Izbą Kosmetologii. Pozostali zaproszeni do współpracy nie zaangażowali się w walkę o nasz zawód. Nasze starania szły w kierunku zainteresowania różnych sił politycznych powstałym z inicjatywy i staraniem Krajowej Izby Kosmetologii projektem Ustawy o Zawodzie Kosmetologa. Spotykaliśmy się z różnymi gremiami: Stowarzyszeniem Pracodawców RP, różnymi posłami, a w szczególności z posłem Piotrem Zgorzelskim oraz V-ce Marszałkiem Sejmu Władysławem Kosiniakiem Kamyszem, za sprawą których nasza Ustawa trafiła – jako projekt poselski (PSL) do laski marszałkowskiej, gdzie została „zamrożona”. Wiele tym Panom zawdzięczamy, a przede wszystkim to, że dzięki klubowi poselskiemu PSL nasz problem ujrzał światło dzienne.
Pomagała nam również posłanka PiS Joanna Pawłowska.
Najbardziej mogliśmy liczyć na Ministerstwo Rozwoju, które problemu nie zlekceważyło i było cały czas obecne w naszych staraniach.

Wreszcie „drgnęło” za sprawą posła Konrada Frysztaka z PO, który pilotował zorganizowanie „wysłuchania obywatelskiego”, w którym również udział wzięli: senator Alicja Chybicka oraz posłanki i posłowie: Monika Wielichowska, Marta Golbik, Katarzyna Lubnauer oraz Paweł Szramka, który wcześniej składał interpelacje poselskie w naszej sprawie. Mieliśmy możliwość przedstawić, kiedy i jak powstał nasz zawód, pokazać nasze kompetencje, omówić problemy towarzyszące nam podczas blisko 30-letniej historii oraz możliwe konsekwencje społeczne i gospodarcze nie uznania naszego zawodu za fakt. Szczególnie cenny był głos chirurga, dr Jarosława Skórskiego, który dotknął jak gdyby prawdziwej istoty problemu, którym są pieniądze oraz wskazał na amoralny stosunek do naszego zawodu niektórych lekarzy.


Na koniec zabrali głos obecni na spotkaniu parlamentarzyści, deklarując wsparcie dla „naszej sprawy”. Pani senator poinformowała o powstaniu przy Senacie zespołu roboczego, który ma się zająć zawodem kosmetologa, a na którego czele stanęła lekarka, senator Agnieszka Gorgoń-Komor.

Jako słuchaczka transmisji z tego spotkania jestem pod jego wrażeniem. To było pierwsze forum o charakterze oficjalnym, na którym przedstawiono wszystkie aspekty zawodu kosmetologa oraz wybrzmiały wszelkie towarzyszące mu problemy. Przedstawiciele Polskiego Parlamentu po raz pierwszy usłyszeli o naszym zawodzie. Z podsumowania dokonanego przez posła Frysztaka wynikało, że nasze reprezentantki bardzo trafnie przedstawiły sytuację, za co należą się im wielkie podziękowania. Szkoda, że udział naszych koleżanek (poza referującymi) w tym wysłuchaniu nie był zbyt liczny.
Dzięki temu spotkaniu „kosmetolog” zaistniał w świadomości kilkorga parlamentarzystów i miejmy nadzieję, że za ich przyczyną wiedza o nim, trafi do następnych. Spotkanie to było niezwykle kulturalne i przebiegało w atmosferze pełnego zrozumienia dla omawianych spraw.
I co najważniejsze: otwiera ono drogę do dalszego procedowania Ustawy o zawodzie. „Temat” stał się oficjalny i niejako „zainaugurowany” i nikt już dzisiaj nie może udawać, że „nie ma sprawy”.

„Po”

Teraz „nasza” Ustawa jest w resortowych konsultacji Ministerstwa Rozwoju , a potem będzie przedmiotem konsultacji międzyresortowych. Jest wola po stronie parlamentarzystów, aby stanęła pod obrady Sejmu jeszcze w tej kadencji czyli przed jej zakończeniem. Czy tak się rzeczywiście stanie? Zdania są mocno podzielone. Trzymajmy kciuki! Jeśli znamy innych parlamentarzystów, spotykajmy się z nimi i przekonujmy o potrzebie i słuszności oficjalnego uznania zawodu kosmetologa.

Film z całości „wysłuchania” możecie obejrzeć: https://youtu.be/1WVQwO6X41A
a poszczególne wystąpienia w:
Iwona Wójcik: https://youtu.be/Xz1O7y2FHMg
Katarzyna Nowacka: https://youtu.be/jIqqbrpxaBE
Lek.med.Jarosław Skórski: https://youtu.be/hmRWmcY-gPM
Anna Maciaszek -ubezpieczenia OC: https://youtu.be/EFwOD_Ybdo0
Justyna Gorlicka Kruk: https://youtu.be/AZL4JLiDDuQ
Marzena Glinka: https://youtu.be/cjeLZA2brMY
Izabela Rozwadowska: https://youtu.be/RelfeQZ7Zjc
Mec. Kamil Zawicki: https://youtu.be/NHJMTWnT5H8