Podpiszmy się pod tym…

Podpiszmy się pod tym…

Zarząd „Przyjaznej Kosmetyki” zachęca do podpisywania list poparcia.

  Warto wiedzieć, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod projektem obywatelskim „Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców”. Projekt ten powstał w Biurze Rzecznika MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) jako integralna część tzw. Dziesiątki Rzecznika – propozycji zmian, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Przygotowała je Rada Przedsiębiorców zrzeszającą 351 organizacji polskiego biznesu, w tym i nasze Stowarzyszenie.

  Pierwszym punktem tego pakietu jest wprowadzenie dobrowolności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za samych przedsiębiorców, przy pozostawieniu obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podobny system działa np. w Niemczech, przynosząc gospodarce i rozwojowi przedsiębiorczości w tym kraju znakomite efekty. Obowiązkowa w Polsce, ryczałtowa i co rok rosnąca, składka na ZUS wywołuje negatywne skutki dla polskiej gospodarki i samych przedsiębiorców. Składka jest obliczana od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, które GUS liczy na podstawie wynagrodzeń w dużych firmach i korporacjach. W ten sposób ustalana wysokość tej składki jest zabójcza dla wielu małych firm i działalności jednoosobowych. W 2023 roku jej wysokość ma wzrosnąć o 17 %, czyli o około 200 zł miesięcznie, do kwoty 1418 zł bez składki zdrowotnej.
  Ryczałtowy ZUS zabija miejsca pracy i wypycha chcących pracować na własny rachunek do szarej strefy. Wielu zadłużonych w ZUS przedsiębiorców nigdy nie będzie w stanie spłacić długu, a tym samym oni i ich rodziny będą wykluczeni z możliwości legalnego zarabiania pieniędzy do końca życia. Od tysięcy zadłużonych z tego tytułu przedsiębiorców pieniądze egzekwuje ZUS i komornicy. Mało wiarygodna jest argumentacja urzędników, że np. w przypadku eksmisji przedsiębiorcy i sprzedania jego mieszkania, uzyskanych z tego tytułu pieniędzy ZUS nie weźmie dla siebie, tylko wpłaci na konto przedsiębiorcy i odda mu je w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego.

  Skandaliczna jest również opinia, że jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie zarobić na ZUS, to niech zamknie firmę i pójdzie pracować na etat.

  Praca na własny rachunek, która pozwala utrzymać siebie i rodzinę jest prawem człowieka oraz filarem jego wolności. Rząd nie ma prawa ani ustanawiać bariery wejścia na rynek, która uniemożliwi prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku niskich dochodów.

  Odbiera się w ten sposób ludziom prawo do wolności decyzji, w jaki sposób chcą zarabiać na własne utrzymanie. Nie może też ograniczać konkurencji, eliminując przedsiębiorców, którzy pochodzą z biedniejszych rodzin.

  Podpisy Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zbiera do dnia 10.04.2023, ostateczny termin złożenia wniosku wraz z podpisami to 16.04.2023 ale potrzebny jest czas na ich sprawdzenie i weryfikację także im szybciej wyślemy podpisy tym lepiej.

  Druk do pobrania
  https://rzecznikmsp.pl/wp-content/uploads/2022/11/Wykaz-obywateli-popierajacych-projekt-ustawy-Dobrowolny-ZUS-dla-Przedsiebiorcow-w-Polsce-7.11.2022-r-1.pdf

  Wypełniony druk odeślij proszę na adres:

  Marek Woch, ul. Biskupia 48 C m. 16, 04-216 Warszawa

  Nasze Stowarzyszenie należy do w/w. Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców I zachęca nie tylko swoich członków, ale całą społeczność małego biznesu do poparcia tego Projektu.

  Szczegóły o tym, jak to zrobić – pod nr telefonu 660 -740-444.

  *Ważne
  Listy z podpisami należy wysłać w oryginale na wskazany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  Nie będą brane pod uwagę skany list!