Stanowisko wobec petycji SLED

Stanowisko wobec petycji SLED

Najnowsze żądania (petycja) Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych!
MUSIMY ZAREAGOWAĆ!

Jedno słowo lekarz, a tak wiele znaczeń! Teraz ma dojść jeszcze jedno: „urodo-log”.

Któż to będzie?

Ktoś, kto zajmie się poprawianiem „dobrostanu psychicznego” osobom, które dostrzegają prawdziwe lub urojone usterki w swojej urodzie.

Czy „urodolog” to ktoś z prawdziwym powołaniem do tego zawodu, z poczuciem misji? Uważa się, że niektórzy mylą pojęcie „dobrostanu” z „dobrobytem”. Czy to aż tak duży błąd? Różnica jest taka, że w „dobrostanie” ma chodzić o pacjenta, a w „dobrobycie” o lekarza. „Dobrobyt” też ostatecznie/docelowo przekształca się u niektórych lekarzy estetycznych w „dobrostan”.

Taki płynie wniosek z Petycji SLDE (Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych) w sprawie zmiany definicji świadczenia zdrowotnego – z jej rozszerzenia o usługi estetyczne.

Malo wiarygodna jest troska o dobro pacjenta prezentowana przez SLDE.
W świadomości naszego społeczeństwa lekarz to osoba z wiedzą i uprawnieniami do leczenia. Zajmuje się utrzymywaniem lub przywracaniem zdrowia poprzez badanie, diagnozowanie, prognozowanie i leczenie chorób, urazów i innych schorzeń fizycznych i umysłowych. Czy zmarszczki lub poluźnienie skóry będą teraz schorzeniem? Kto za jego „leczenie” będzie płacił?

Jako członkowie polskiego społeczeństwa nie godzimy się na to, aby lekarze w Polsce (tak bardzo potrzebni na I-szej linii frontu) za nasze pieniądze poprawiali urodę! Pomysł takiej definicji świadczenia zdrowotnego ośmiesza polskich lekarzy z prawdziwego zdarzenia. Tych, którzy wybrali ten zawód świadomie i chcą zajmować się przywracaniem zdrowia.

A co z opodatkowaniem takich usług ? Co na to resort finansów?

Wyrażamy nadzieję, że Polski Parlament nie da się ogłupić tym niekoniecznie „pozytywnie zakręconym”.

Kto wobec tego ma dbać o ten „dobrostan psychiczny” osób z problemami estetycznymi? Przypominamy, że to w Akademiach Medycznych powstał kierunek studiów „kosmetologia”, dla którego stworzono programy oraz kształcono licencjatów i magistrów przez ponad 20 lat. Jak się coś stworzyło czy zrobiło to trzeba za to wziąć odpowiedzialność. Co się takiego stało, że nagle twórcy tego zawodu uznali swoje dyplomantki za uzurpatorki praw do wykonywania zabiegów estetycznych? Niektórych naszych starszych koleżanek wcale to nie dziwi. Pamiętają czasy strajków lekarzy mocno wspieranych przez pielęgniarki. Kiedy jednak dziewczyny w białych czepkach potrzebowały poparcia dla swoich żądań, to go od „doktorów” nie dostały. Tak więc przykład kosmetologów, których teraz lekarze „wypierają się” nie powinien być żadnym zaskoczeniem. Tak nas edukowano, że dzisiaj, po tylu latach istnienia zawodu i branży można tylko zarzucać nam powikłania. To po prostu ośmieszanie się. Żadnych innych propozycji rozwiązania problemu nie widać, a trzeba raz na zawsze rozstrzygnąć problem: kim jest kosmetolog? Jakie powinien mieć wykształcenie i jakie uprawnienia?

Drogie Koleżanki i Koledzy (coraz częściej)!

My nie mamy wyjścia! Musimy również i my wystosować swoje żądania (swoją Petycję) do polskiego Parlamentu o usankcjonowanie naszej profesji oraz o nie stawianie na głowie świadczenia zdrowotnego, jako korekty braków w urodzie.

Koalicję naszą wspiera dwoje prawników, którzy przygotowali swego rodzaju „kontr-petycję”. Podpisujcie się pod tym dokumentem choćby dlatego, żeby nasz trud i pieniądze włożone w studia nie poszły na marne. Nie pozwólmy zlekceważyć w ten sposób naszej pracy, ambicji i aspiracji zawodowych. Nie dajmy sobie przekreślić naszego kilkuletniego wysiłku zakończonego sukcesem!

Życie, w tym i profesjonalne, to nie jest piaskownica, w której wspólnie bawiliśmy się z lekarzami przez ponad 20 lat, a teraz – z wiadomych przyczyn -przestało im się to podobać.

Obrońmy naszą branżę i naszą profesję podpisując kontr-petycję.
Walczmy o nasz zawód i składajmy swoje podpisy!

JAK TO ZROBIĆ?
Zaloguj się na platformę petycjeonline.pl, znajdź Apel Koalicji dla Bezpieczeństwa i Rozwoju Kosmetologii i zagłosuj pod naszą petycją. Można także zeskanować kod QR. (Pamiętajcie by po podpisaniu potwierdzić podpis poprzez kliknięcie linku otrzymanego mailem).


Walcz o swój zawód – podpisz petycje! Ważne! PETYCJĘ MOŻE PODPISAĆ KAŻDY!
https://www.petycjeonline.com/apel_koalicji_dla_bezpieczestwa_i_rozwoju_kosmetologii?u=8709800&s=101409457

PETYCJĘ MOŻE PODPISAĆ KAŻDY‼