XIII Naukowe Sympozjum Kosmetologiczne – program sympozjum

XIII Naukowe Sympozjum Kosmetologiczne – program sympozjum

XIII Sympozjum Naukowo-Kosmetologiczne Przyjaznej Kosmetyki

7-8 Kwietnia 2024
(niedziela, poniedziałek)
Hotel Mercure Grand ul. Krucza 28 Warszawa

Niedziela,
7 Kwietnia
Wykład 1 Nowe substancje aktywne w kosmetykach i kosmetologii
 (m.in. egzosomy)

Prof. Dr hab. Marcin Molski
Wykład 2 Najczęstsze przyczyny powikłań po zabiegach estetycznych
i sposoby ich unikania.
  Dr n. med. Katarzyna Kozłowicz  
Wykład 3 Fibroplazja tkankowa jako innowacyjny i idealny mechanizm
w holistycznym prowadzeniu klienta.
Dr n. med. Izabela Załęska

Lunch
  
Wykład 4 Jak pracować ze skórą wrażliwą i bardzo wrażliwą? Dr n. chem. Alicja Śliwowska ( dr Scura )
 Uroczysta kolacja                                                                    
Poniedziałek
8 Kwietnia
Panel biznesowy z Coraz Lepszą Firmą
Część 1 Motywacja  – Jak stworzyć firmę opartą
o zaangażowanych pracowników?
 Przerwa
Część 2 Jak przeprowadzać zespół przez zmianę
w ramach organizacji?
Lunch 
Część 3 Firma jako sprawny mechanizm biznesowy.

Aby zgłosić swój udział w Sympozjum proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Gwarancją rezerwacji udziału w sympozjum jest wpłata należności na konto 35 1140 2004 0000 3102 8102 9733. Przesłanie zgłoszenia bez wniesienia opłaty nie gwarantuje rezerwacji miejsca.

Koszty uczestnictwa dla członków Stowarzyszenia i studentów (po podaniu numeru indeksu):

  • 2 dni 1200 zł
  • 1 dzień 750 zł

Koszty uczestnictwa dla osób niezrzeszonych:

  • 2 dni 1600 zł
  • 1 dzień 900 zł

Uroczysta kolacja 200 zł (dla wszystkich chętnych).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

*Ostateczny termin zgłoszenia na XIII Sympozjum Naukowo-Kosmetologiczne – 29 marzec 2024

Ważne !
Stowarzyszenie Przyjazna Kosmetyka zastrzega sobie prawo do odwołania Sympozjum w przypadku niezebrania minimalnej liczby Uczestników.

Wykładowcy XIII Naukowego Sympozjum Kosmetologicznego