XIII Naukowe Sympozjum Kosmetologiczne – zgłoszenie udziału